Principy práce

Spolupráci a dlouhodobé vztahy stavím na těchto hodnotách:

Buduji s klienty, kandidáty, kolegy a partnery dlouhodobé vztahy, založené na etice a důvěře. Stabilně dobré a otevřené vztahy mi pomáhají dosahovat obchodních úspěchů a získávat dlouhodobá partnerství, která velmi často přechází do obchodních i osobních přátelství.

Od začátku naší spolupráce se snažím navodit důvěru a postupovat maximálně eticky a diskrétně vůči klientům i kandidátům. S tím souvisí moje velká obezřetnost při práci s daty a osobními údaji (GDPR).

Zásady GDPR

Poskytované služby

 • Executive
  Search

  Vyhledávání vrcholových
  manažerů

 • Direct
  Search

  Vyhledávání kandidátů na
  těžko obsaditelné pracovní pozice

 • START-UP
  Focused Search

  Vyhledávání kandidátů pro
  začínající společnosti a/nebo
  start-upy ve speciálním režimu

 • Board Room
  Advisory

  Strategické poradenství pro
  vrcholová vedení společností
  a členy představenstev

 • HR
  Consultancy

  Poradenství v oblasti celkového
  životního cyklu zaměstnanců

 • Interim
  Management

  Externí zabezpečování výkonu
  pracovních funkcí

Partnerství

IC Talents International / Cornerstone Prague je výhradním partnerem globální společnosti Cornerstone International Group pro Českou republiku. Toto partnerství umožňuje vhodně a citlivě skloubit mnohaleté zkušenosti a hlubokou znalost místního podnikatelského prostředí a trhu se schopností zajišťovat projekty a zakázky v globálním měřítku.

Partnerství s Cornerstone International Group není pouhé administrativní seskupení, ale společenství aktivních partnerů, které tvoří jednu velkou rodinu, která si vzájemně pomáhá, podporuje nad rámec „pouhého“ obchodního partnerství.

IC Talents International / Cornerstone Prague díky partnerství s Cornerstone International Group je rovněž členem Asociace Executive Search společností AESC. Členství je vázáno striktními pravidly a etickými zásadami. Členství v této asociaci má na lokálním trhu zlomek společností a nám to umožňuje vstupovat do náročných tendrů a zajišťovat ty největší a nejsložitější projekty.

AESC, založená v roce 1959, je celosvětovým profesním sdružením pro společnosti působící v oblasti projektového vyhledávání manažerů a poradenství vrcholovému vedení (Retained Executive Search). Etický kodex a principy pro profesionální přístup jsou uznávány v celém odvětví.

„Členství v AESC je obecně považováno za jedinečné uznání kvality v oblasti našeho působení" říká Simon Wan, Chairman skupiny Cornerstone International Group a dodává: „Naše členství je garancí klientům potvrzující vysoké standardy našich služeb v oblasti vyhledávání“.

IC Talents je členem Cornerstone International Group